#คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ใหญ่) กับคลาส Conversation English – ระดับเริ่มต้น – ทักษะที่นำไปพูดหรือสนทนาได้จริง – เพิ่มสกิลการฟัง ไม่เข้าใจสามารถถามได้ – สอนสด จบคลาสสามารถพูดได้เลย! กับคุณครูประสบการณ์จริงจาก Qatar Air