“สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ (สำหรับเด็กเล็ก)” กับ #คอร์สPhonics #กับคุณครูKrizza – เสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน – เรียนสนุกและเป็นธรรมชาติ – สนุกกับกิจกรรมในชั้นเรียน – สนทนาภาษาอังกฤษกับคุณครูตลอดคลาส ปูพื้นฐานให้น้องๆ และสร้างความคุ้นเคย