เรียนอะไรบ้างไปดูกันค่า – เรียนวิธีการใช้ลูกคิดญี่ปุ่น – เรียนการบวก-ลบ พร้อมสูตร 34 สูตร สิ่งทีจะได้รับ – หนังสือเล่ม 1 พร้อมลูกคิดญี่ปุ่น 13 หลัก 1 อัน เวลาเรียน 12 ชั่วโมง/คอร์ส